Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

İNŞ557 - Soil Structures and Ground Improvement Techniques

Instructor: Asst.Prof.Mehmet İnanç ONUR
Teaching Assistants:
Course Book: Principals of Geotechnical Engineering, Das B. M.,Principals of Foundation Engineering, Das B. M.,
Grading: Ödev&Quiz (%30), Arasınav (%30), Final (%40)
Other Resources: Soil Improvement And Ground Modification Methods, P.G. Nicholson, Elsevier, 2015
Course Outline:
1. Week
Giriş; Geoteknik Mühendisliği
 
 
 

2. Week
- Dayanma Yapıları; Yanal Toprak Basınçları 
* Retaining Structures, Lateral Earth Pressure
 
 
Konu ile ilgili ödev soruları ekte verilmiştir. 

3. Week
- Dış Yüklerin Etkileri; Rijit Dayanma Yapıları
* External Loads
* Stability of Retaining Walls
 
Konu ile ilgili ödev soruları ekte verilmiştir. 

4. Week
- Donatılı Zemin Yapılarının İnşası ve Mekaniği
Reinforced Earth Structures

 


5. Week
- Esnek (Geçici) İstinat Yapıları (Palplanjlar)
Sheet Pile Walls
 
- Ankrajlar
* Anchors

6. Week
- Çelik ve Püskürtme Beton İstinat Yapıları
* Shotcrete
 
- Destekli Kazılar
* Braced Cuts

7. Week

Ara Sınav


8. Week
- Derin Vibrasyon Teknikleri
* Deep Densification Methods (Vibro-densification)

9. Week
- Dinamik Kompaksiyon
Dynamic Compaction

10. Week
- Çimento Enjeksiyonu
* Cement Grouting

11. Week
- Jet Enjeksiyon
*Jet Grouting

12. Week
- Kompaksiyon Enjeksiyonu
*Compaction Grouting

13. Week
- Çimento ve Çimento/Kireç Enjeksiyonu
*Admixture Grouting

14. Week

Dönem Projesi Sunumu


15. Week

Final Sınavı 


Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!