Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

TRS127 - Teknik Resim

Instructor: Araş.Gör.Dr.Onur TUNABOYU
Teaching Assistants:
Course Book:
Grading:
Other Resources:
Course Outline:
1. Week
Contents of the course are not ready yet.

2. Week

Mühendislik çizimi

Çizim standartları

Çizim kağıdı 

Ölçek

Yazı

Çizgi tipleri

Araçların hazırlanması

Araçların kullanılması

Geometri uygulamaları

========================

Ödev 1

 

 


3. Week

Eğik Çizgi Çizmek

Verilen Bir Yaya veya Çembere Bir Teğet Çizmek

Verilen Bir Çizgiye Teğet Eğrisi Çizme

Verilen Eğrilere Bir Teğet Eğrisi Çizmek

========================

Ödev 2


4. Week

Dik İzdüşüm

İzdüşüm Teorisi

Temel Görünüşlerin Elde Edilmesi

========================

Ödev 3


5. Week

Temel Görünüşlerin Elde Edilmesi

Çizgi Düzeni

========================

Ödev 4


6. Week

Dikçizgisel (Ortografik) Çizim

Görünüş seçim yöntemi

Görünüş seçimi için ek örnekler

Görünüşlerin Hizalanması

Ölçülendirme

========================

Ödev 5


7. Week

Kesit Görünüşler

 

========================

Ödev 6


Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!