Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

TRS110 - Technical Drawing in Civil Engineering

Instructor: Araş.Gör.Dr.Burak EVİRGEN
Teaching Assistants:
Course Book: TRS110 Ders sunumları kullanılacaktır (Lecture notes and presentations)
Grading: 1. Ara sınav (%15), 2. Ara sınav (%20), Uygulama (%25), Yılsonu sınavı (%40) Midterm-I (15%), Midterm-II (20 %), Homeworks (25 %), Final (40 %)
Other Resources: İnşaat Teknik Resmi Temel Ders Kitabı, İsmet Danış, MEB Devlet Kitapları, Altıncı Baskı, İstanbul, 2004. Tüm Alanlar İçin Temel Bilgiler, Teknik Resim, İbrahim Zeki Şen, Nail Özçilingir, Deha Yayıncılık, Birinci Baskı, 2013.
Course Outline:
1. Week

08.02.2018 - Giriş, Ders tanıtımı (Ekle - Sil haftası)

                     Introduction to technical drawing in civil engineering (add-drop)


2. Week

15.02.2018 - Teknik resim çizim gereçlerinin tanıtılması, ölçeklendirme, temel çizgi tipleri ve kullanıldığı yerler

                      Using drawing tools, scaling, basic line types & name according to application


3. Week

22.02.2018 - Katı cisimlerin izdüşüm yöntemleri ile görünüşlerinin çizilerek ifade edilmesi 

                     Drawings of solid object views using projection methods


4. Week

01.03.2018 - Perspektif ve temel görünüşler

                     Perspective and multiview drawing


5. Week

08.03.2018 - Ölçülendirme elemanları, türleri ve yöntemleri, katı cisimlerde kesit alma yöntemleri

                     Dimensioning components, types and methods, sectioning methods for solid objects


6. Week

15.03.2018 - 1. Arasınav

                      Midterm-I


7. Week

22.03.2018 - Mimari elemanlar, mimari plan ve yapı kesitleri çizimi

                     Architectural components, architectural plan and structural sectioning


8. Week

29.03.2018 - Temel kalıp planı çizimi

                      Application of foundation plan drawing


9. Week

05.04.2018 - Kat kalıp planı çizimi (Döşeme, kiriş, kolon detayları)

                     Application of floor plan drawing (Slab, beam, column detailing)


10. Week

12.04.2018 - Kolon - kiriş donatı planı çizimi

                     Reinforcement detailing of beams and columns


11. Week

19.04.2018 - 2. Arasınav

                     Midterm-II


12. Week

26.04.2018 - AutoCad uygulaması: Komutların tanımı, katmanlar ve çizgi tipleri

                     AutoCad application: Comments, layers and line types


13. Week

03.05.2018 - AutoCad uygulaması: Temel görünüşlerin çizimi ve kesit alma

                     AutoCad application: Basic view drawing and sectioning


14. Week

10.05.2018 - AutoCad uygulaması: Çatı ve merdiven çizimi (Mazeret Sınavları)

                     AutoCad application: Roof and stair drawing (Make-up Exams)


15. Week

17.05.18 / 24.05.18 - Dönem Sonu Sınavları

                                  Final Exams


Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!